Alain Franken - Bureau d' Avocats - Liege
Sans titre
 
Alain Franken Avocats - LIEGE
   
   Onthaal
   
   Advocaten
   Meester FRANKEN
   Meester RIGGI
   
   Inlichtingen
   Contacts
   Prakt.Inlichtingen
   Emails
   Plan
   
   Honoria
   Honoria
   Kosten
   Uitgaven
   Provisies
   
   
  [Alain Franken Avocats]
Honoraria

Krachtens het artikel 446 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de Advocaten vrij hun honoraria vast te leggen in de perken van een juiste moderatie.

De honoraria kunnen variëren in functie van :

-   de omvang van de uitgevoerde plichten
-   van het bedrag die op het spel staan
-   van de moeilijkheid van de tussenkomst
-   van de technicitijd of specialisatie van de behandelde materies
-   van het resultaat
-   van de staat van de urgentie

In overeenstemming met de door de Orde opgelegde verplichtingen, zal de klant een informatie gegeven worden betreffende de berekeningsmode van de honoraria en dit na zijn eerste raadpleging.

De honoraria kunnen opgesteld worden :

-   op basis van de waarde van het geschil, in welk geval, de honoraria vastgelegd zullen worden in functie van de omvang van de zaak, van zijn ingewikkeldheid, van zijn eventuele dringendheid, van de ondervinding van de Advocaat en/of het bekomen resultaat
-   op basis van een tarief per uur dat varieert volgens de natuur en de omvang van het dossier, de specialisatie van de Advocaat met deze belast, de moeilijkheid van het geschil, de dringendheid van de tussenkomst
-   gemengd systeem, te weten het tarief per uur vermeerderd met een percentage gebonden aan de waarde van het geschil.

Terug